Neem contact op!Schrijf je in!

Kreft Opleidingen

Belastingvoordeel

Particulieren

Volgt u een opleiding of een cursus voor uw beroep of toekomstig beroep? Dan mag u de uitgaven hiervoor, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, onder bepaalde voorwaarden aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Uw studiekosten of andere scholingsuitgaven mag u onder de volgende voorwaarden meetellen:

  • U of uw fiscale partner deed de uitgaven voor uw studie.
  • De opleiding of studie was gericht op uw beroep of toekomstig beroep.
  • Er is sprake van een leertraject. Dat is het geval als het verwerven van kennis onder begeleiding of toezicht plaatsvindt.
  • De uitgaven (min eventuele vergoedingen) waren hoger dan de drempel van ‚Ǩ 500. De uitgaven boven de drempel mag u aftrekken. Meestal geldt een maximaal aftrekbedrag van ‚Ǩ 15.000.
  • Uitgaven voor zogenoemde EVC-procedures (Erkenning Verworven Competenties).

De volgende kosten mag u meetellen:

  • Lesgeld
  • Kosten voor studieboeken of vakliteratuur
  • Afschrijving duurzame zaken.
    De afschrijving van een duurzame zaak behoort uitsluitend tot de studiekosten voor zover u die zaak gebruikt voor de opleiding of studie. Hierbij moet u rekening houden met de restwaarde en de levensduur. Voor computers en randapparatuur geldt een levensduur van 3 jaar en een restwaarde van 10%.

Bedrijven

Werkgevers en ondernemers kunnen scholingskosten als bedrijfskosten in mindering brengen op de winst. Voor bedrijven geldt er geen drempelbedrag. Neem voor een advies op maat contact op met uw belastingadviseur of de belastingdienst.